Google Image search с филтър по цвят

Търсенето на снимки в Google вече предоставя възможност да филтрирате резултатите по цвят (доминиращ цвят). Така ако желете да намерите снимка на зелена поляна, можете да сте сигурни, че ще попаднете в целта! Като прибавим и съществуващите от много време възможности за филтриране по големина и тип на снимката, стигаме до извода, че Google се […]